Tạo và làm khảo sát

Nền tảng tham gia khảo sát nhận điểm thưởng và tạo khảo sát nghiên cứu thị trường với giao diện đơn giản, tiện lợi, cùng nhiều tính năng hữu ích.
Picture banner

Về chúng tôi

Icon Profile
Thành viên
tạo khảo sát
Báo cáo
kết quả
Tạo khảo sát
TOP SURVEYOnline
Nhận
điểm thưởng
Trả lời khảo sát
Icon ProfileThành viên tham
gia khảo sát
Top Survey Online là một nền tảng khảo sát độc đáo, nơi mọi thành viên đều có thể tạo và tham gia các khảo sát, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Chúng tôi tạo ra một môi trường thuận tiện và hấp dẫn, cho phép bạn trao đổi ý kiến và kiến thức với cộng đồng.Khi tham gia khảo sát, bạn sẽ nhận được điểm thưởng đáng giá tương ứng. Điểm thưởng này có thể được chuyển đổi thành tiền mặt và liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn.Ngoài việc nhận điểm thưởng và đổi thành tiền, chúng tôi cũng đánh giá cao ý kiến của bạn, vì nó đóng góp quan trọng vào việc phát triển sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn.

Tạo khảo sát đơn giản với nhiều tính năng nổi bật

Giao diện đơn giản
dễ sử dụng
Hướng dẫn chi tiết,
hỗ trợ nhiệt tình
Báo cáo kết quả
đầy đủ, khoa học
Dễ dàng quản lý
các khảo sát đã tạo
Danh sách khảo sát
Không có khảo sát phù hợp